Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Photo a day 15-30 June 2016


Day 16....Vibrant


Day 17....my name


Day 18...Something alive


Day 19...No filter


Day 20....water


Day 21....Looking up


Day 22....Delicious


Day 23....Far


Day 24....Gold


Day 25...I shop here


Day 26...Handwritten


Day 27....Loud


Day 28....Quiet


Day 29....Sunshine


Day 30...Stripes
Photo a day 1-15 June 2016


Day 1...Key


Day 2....Treat 


Day 3...Purple


Day 4...Reflection


Day 5...On my to-Do list


Day 6...Mistake


Day 7...Cute


Day 8....Where i stood


Day 9....Four things


Day 10...Partial


Day 11...Me time


Day 12....Stairs


Day 13...Begins with m


Day 14...Pile


Day 15...The floor